Εγκεκριμένα Ολιγομελή Ομάδων Προσανατολισμού 2022-2023

Εγκεκριμένα Ολιγομελή Ομάδων Προσανατολισμού 2022-2023 ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όπως έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επικαιροποίηση 08 Αυγούστου 2022

Συγκεκριμένα:

1.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qfx7aM0a47Bh5SvtnfhyKKd-1CK3uK1y/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υπ’ αριθμ Φ.2.4/9038/26-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

 

2.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ 5015/29-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2022-2023

 

3.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Κρήτης με την υπ’ αριθμ 8137/28-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης για το σχολικό έτος 2022-2023

4.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος με την υπ’ αριθμ 4185/27-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος για το σχολικό έτος 2022-2023

 

5.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Θεσσαλίας με την υπ’ αριθμ 8884/29-07-2022

απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023

 

6.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Σάμου με την υπ’ αριθμ 2494/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια ΔΔΕ Σάμου για το σχολικό έτος 2022-2023

 

7.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Χίου με την υπ’ αριθμ 2495/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια ΔΔΕ Χίου για το σχολικό έτος 2022-2023

8.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Λέσβου με την υπ’ αριθμ 2493/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και θέμα:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια ΔΔΕ Λέσβου για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκεκριμένα Ολιγομελή Ομάδων Προσανατολισμού 2022-2023 όσα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

9.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Δωδεκανήσου με την υπ’ αριθμ Φ22.9/5239/04-08-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

10.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Κυκλάδων με την υπ’ αριθμ Φ22.9/5240/04-08-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

11.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Ζακύνθου με την υπ’ αριθμ Φ20.3.2 / 3406/04-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  και θέμα:

«Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου»

 

12.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Λευκάδας με την υπ’ αριθμ Φ20.3.2 / 3235/04-08-2022 Ανακοινοποίηση στο ορθό 05-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  και θέμα:

«Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας»

 

 

13.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Κεφαλληνίας με την υπ’ αριθμ Φ20.3.2 / 3264/04-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  και θέμα:

«Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας »

 

14.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Κέρκυρας με την υπ’ αριθμ Φ20.3.2 / 3407/04-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  και θέμα:

«Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γενικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας»

 

15.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19NeoKiLwojiooxmcxLebQCYa2hmajEiF/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των Ομάδων Προσανατολισμών των Γενικών Λυκείων αρμοδιότητας ΠΔΕ Αττικής με την υπ’ αριθμ 14029 /08-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  και θέμα:

« Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

Εγκεκριμένα Ολιγομελή Ομάδων Προσανατολισμού 2022-2023 όσα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται μόλις αναρτώνται στη Διαύγεια

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε