Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ 2022-2023

Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ 2022-2023 ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όπως έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επικαιροποίηση 30 Ιουλίου 2022

Συγκεκριμένα:

1.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qfx7aM0a47Bh5SvtnfhyKKd-1CK3uK1y/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου με την υπ’ αριθμ Φ.22.9/5131/28-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

2.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qfx7aM0a47Bh5SvtnfhyKKd-1CK3uK1y/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Ξάνθης με την υπ’ αριθμ Φ.2.4./9129/29-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ της Δ/νσης Δ. Ε. Ξάνθης, για το σχολικό
έτος 2022-2023»

 

3.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qfx7aM0a47Bh5SvtnfhyKKd-1CK3uK1y/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Έβρου με την υπ’ αριθμ Φ.2.4./9092/29-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ της Δ/νσης Δ. Ε. Έβρου, για το σχολικό
έτος 2022-2023»

4.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1p2drYDrh3mqJvSgbe2A7jgFtrMFtkzdZ/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Θεσσαλίας με την υπ’ αριθμ 8883/29 Ιουλίου 2022

απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας, για το
σχολικό έτος 2022-2023»

5.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1VRt6PI3aRj7DDC_QRxohR6A-mDsG1IFO/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ 5017/29 Ιουλίου 2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και  θέμα:

Έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ/Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

 

6.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1FiXCk6YuJMuwxUC-lGuIGSsWijB9LeNZ/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Αττικής με την υπ’ αριθμ 13746/29 Ιουλίου 2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και  θέμα:

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

 

Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ 2022-2023 όσα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται μόλις αναρτώνται στη Διαύγεια

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε