Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ ΕΒΠ

Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ ΕΒΠ δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ πρωτ.92137/Ε4/25-07-2022 και θέμα:

Πρόσκληση υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́13).

Αναφέρει η εγκύκλιος:
Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23-7-2022 – ΑΔΑ:6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) υπουργικής απόφασης,

καλούνται

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-
Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης
Γ1 ́ και Γ2 ́ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και
επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν
αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική
υπουργική απόφαση.

Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ ΕΒΠ δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ πρωτ.92137/Ε4/25-07-2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/17V6Mu02MV4QSCQa94dJvqtVk_tMYBPFL/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε