Εγκύκλιος λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Η εγκύκλιος λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023 εστάλη από το ΥΠΑΙΘ την 2α Ιουνίου 2022 με αριθμ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022.

Μεταξύ άλλων αναφέρει η εγκύκλιος:

Το υπουργείο θα προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-23, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3848/2010.

Για το λόγο αυτό ζητά από τις κατά τόπους ΔΔΕ να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να τις καταχωρήσουν στο ΟΠΣΥΔ.

Η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 και για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022.

Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 9, του Ν. 4547/2018 το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., είναι των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04
Φυσικών Επιστημών.

Διευκρινίζεται ότι τα λειτουργικά κενά των ΕΕΕΕΚ -όπως και των Τμημάτων Ένταξης- θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ.
Στα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ θα υπολογιστούν και τα Τμήματα Ένταξης των Πειραματικών Σχολείων.

 

Δεν θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τα λειτουργικά κενά των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και τα λειτουργικά κενά των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων.

Επισημαίνουμε ότι, για τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών, πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α) Οι κείμενες διατάξεις για τη συγκρότηση τμημάτων και την κάλυψη ωραρίου από όλους τους εκπαιδευτικούς.
β) Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίοι εννοείται ότι υπολογίζονται στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς.
γ) Οι ισχύουσες Υ.Α. και εγκύκλιοι της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων.
δ) Οι δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη ανάθεση και δεύτερη ειδικότητα, και η συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου.
ε) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-23.

Η εγκύκλιος λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023 με αριθμ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο.

https://drive.google.com/file/d/1WNm1KEt7kIFIBvpfVuK7Y91CQFDgFPgB/view?usp=sharing

με τίτλο:

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23.

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε