Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 151420/Ε3/ 07 -12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, έχοντας ως θέμα:

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου.

Αναλυτικά το έγγραφο:
Στη συνέχεια της κοινοποίησης της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022, Β’ 5939 Υ.Α. δεχθήκαμε τηλεφωνήματα ως προς το κατά πόσον εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια κύησης-λοχείας ή ανατροφής τέκνου μπορούν/υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ύστερα από σχετική συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια κύησης-λοχείας ή ανατροφής τέκνου, μπορούν, προαιρετικά, να λάβουν μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να διακοπεί η άδεια και χωρίς οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

 

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 151420/Ε3/ 07 -12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, έχοντας ως θέμα:

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Dykk5oA0G7QGIa_LXpTu1eoxZ_o3kWXb/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε