Εκδηλώσεις Επετείου Πολυτεχνείου 2022-2023

Εκδηλώσεις Επετείου Πολυτεχνείου 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε το υπ’ αριθμ.  Φ1/139492/Δ2/10-11-2022 έγγραφό του με θέμα:

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-23

 Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

  1. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.
  2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (Β΄4695).
  3. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  4. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες.
  5. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695).

 

Εκδηλώσεις Επετείου Πολυτεχνείου 2022-2023 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ1/139492/Δ2/10-11-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1U0uxZsHsilAsaL4MVufK3v9RXG5KTORo/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε