Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2022-2023

Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. Φ1/129961/Δ2/21-10-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για το σχολικό έτος 2022-2023»

 Αναλυτικά το έγγραφο:

Εν όψει του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Σε όλες τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5- 2019 Υ.Α (Β΄2005). Για το σχολικό έτος 2022-23 οι εν λόγω εκδηλώσεις
    θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022,
    σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09- 2022 Κ.Υ.Α. (Β΄4695).
  2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.
  3. Μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού, θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους/στις μαθητές/τριες που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
  4. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων, τη σύνθεση τμημάτων, τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στις εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρελάσεις κ.α.), θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τις οικείες δημοτικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695).

 

Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2022-2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. Φ1/129961/Δ2/21-10-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jtzyj6RvQZjJJTRoiClxjW_MyCP-xVtG/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε