Εκπαιδευτικοί υπηρετούν πέραν των δύο σχολείων

Εκπαιδευτικοί υπηρετούν πέραν των δύο σχολείων και οι υποχρεώσεις τους διατυπώνονται με το υπ’ αριθμ. 97210/Ε2/14-06-2016 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα:

«Παρέχονται πληροφορίες»

Το παρόν έγγραφο εστάλη από

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.  Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Β΄και υπογράφεται από την Ιωάννα Κορομπέλη Προϊστάμενη της Διεύθυνσης.

Αναλυτικά τα αναγραφόμενα στο εν λόγω έγγραφο:

Σε απάντηση του αριθμ. Φ.1.1/5072/02-06-2016 εγγράφου σας, σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες, σας υπενθυμίζουμε ότι:
ΜΕ ευθύνη του υποδιευθυντή και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες ορίζονται οι εφημερεύοντες καθηγητές του σχολείου (άρθρου 33, παρ. 2ε, άρθρο 36, παρ. 18 και άρθρο 37, της υπουργικής απόφασης αρ. Φ353.1/324/105657/Δ1/ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα από ένα σχολεία αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερεύοντος στο σχολείο που έχει τις περισσότερες ημέρες και ώρες διδασκαλίας.

Εφόσον ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία, τότε θα πρέπει ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, να μεριμνά, ώστε αυτός να αναλαμβάνει εξωδιδακτικές εργασίες σε ένα μόνο από τα σχολεία που υπηρετεί.

Τέλος, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το με αριθμ πρωτ. 184799/Δ2/03.12.2013 έγγραφό μας, είναι σε ισχύ.

Εκπαιδευτικοί υπηρετούν πέραν των δύο σχολείων και οι υποχρεώσεις τους διατυπώνονται με το υπ’ αριθμ. 97210/Ε2/14-06-2016 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1suzIdZ3jDofDTrYkZAryLKHFfHx3Jl7x/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε