Ελεύθερη Είσοδος Εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους

Ελεύθερη Είσοδος Εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους όπως αναφέρει το άρθρο 3 της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ Φ32Φ56/226261/ 135785/7473/4873/2016 (Αρ. Φύλλου 2173/ τεύχος Β/ 13 Ιουλίου 2016).

Αναφέρει η παράγραφος 3 γ του άρθρου 3 της παραπάνω ΚΥΑ.

3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Ποια τα δικαιολογητικά για την απόκτηση Δελτίου ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης.

Απόκτηση δελτίου ελευθέρας εισόδου ενός εκπαιδευτικού

Έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου για πρώτη φορά:

  • Δύο φωτογραφίες
  • Βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου  όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο,  τον κλάδο όπου είναι, το σχολείο που υπηρετεί και το είδος της σύμβασης του εκπαιδευτικού δηλαδή αν είναι0 μόνιμος ή αναπληρωτής.
  • Αίτηση που μπορεί ο συνάδελφος να παραλάβει από τις εφορείες αρχαιοτήτων ή μπορεί να την κατεβάσετε από τον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1okzEqBrxWOO6IpLhbdnhHEucK-OSk-DD/view?usp=sharing

Επανέκδοση κάρτας:

  • Μία φωτογραφία
  • Την παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου
  • Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου όπου αναφέρει: το ονοματεπώνυμο,  τον κλάδο όπου είναι, το σχολείο που υπηρετεί και ότι είναι μόνιμο ςή αναπληρωτής.
  • Αίτηση που μπορεί ο συνάδελφος να παραλάβει από τις εφορείες αρχαιοτήτων ή μπορεί να την κατεβάσετε από τον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1okzEqBrxWOO6IpLhbdnhHEucK-OSk-DD/view?usp=sharing

 

Απόκτηση δελτίου ελευθέρας εισόδου πολλών εκπαιδευτικών  ενός σχολείου.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αφορούν κάθε εκπαιδευτικό και είναι ακριβώς τα ίδια όπως περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαφορά είναι ότι δε θα υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση από κάθε εκπαιδευτικό και ούτε θα υπάρξει μεμονωμένη βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου για κάθε εκπαιδευτικό αλλά:

Θα αποσταλεί ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα και και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

Το διαβιβαστικό μπορείτε να το κατεβάσετε από τον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1J3w5fDOb66-9yNqO1NWLFxJ4ksBMVi4f/view?usp=sharing

Μερικά Μουσεία που εκδίδονται τα σχετικά δελτία ελευθέρας εισόδου είναι:
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο : Τοσίτσα 1 & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108217724
Νομισματικό Μουσείο Πανεπιστημίου 12, 106 71, Αθήνα Τηλ.: 2103643774
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Bασ. Σοφίας 22 106 75 Αθήνα 2107211027

Στην Επαρχία το δελτίο ελευθέρας εισόδου εκδίδεται από τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Ελεύθερη Είσοδος Εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους κατόπιν αποκτήσεως δελτίου ελευθέρας εισόδου

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε