Ενεργοποίηση Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ

Ενεργοποίηση Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ

Ο θεσμός του Υπηρεσιακού Γραμματέα των Υπουργείων έχει νομοθετηθεί με τον υπ’ αριθμ. 4622/2019 Νόμο ενώ ο νόμος 4903/22 αναφέρεται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 120858/Ν4/3-10-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Καταγραφή αρμοδιοτήτων»

Αναφέρει τα εξής:
Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4622/19 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν.4903/22 που αφορούν στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην πλήρη καταγραφή και αποστολή στο atp@minedu.gov.gr, των διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες σας και αφορούν στο πάσης φύσεως προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ), επισημαίνοντας το όργανο που έχει το δικαίωμα υπογραφής αυτών.
Παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας ως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα ενεργοποιήσει το θεσμό  του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τον λόγο αυτό ζητά την καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής:

Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δε γνωρίζει τις αρμοδιότητες που έχουν οι υπηρεσίες του, δε γνωρίζει τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν οι υπηρεσίες του;

Ας ευχηθούμε η ενεργοποίηση του νέου θεσμού εκείνου του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να μην αποτελέσει άλλο ένα γραφειοκρατικό γρανάζι στα ήδη υπάρχοντα.

Ενεργοποίηση Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ καταδεικνύεται και με το  υπ΄αριθμ. 120858/Ν4/3-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1M0BdAk8knlAOKla7Si-PPMow5MMfdNj6/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε