Ενεργοποίηση φόρμας Συλλογικού προγραμματισμού ΙΕΠ

Ενεργοποίηση φόρμας Συλλογικού προγραμματισμού ΙΕΠ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 142420/ΓΔ4/16-11-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτημάτων ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΙΕΠ

για τον Συλλογικό Προγραμματισμό από την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022,

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε σχολεία τα οποία για έκτακτους λόγους δεν μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) πραγματοποιείται με τους κωδικούς του σχολείου στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

Υπενθυμίζεται ότι για τις σχολικές μονάδες που υπέβαλαν τον Συλλογικό Προγραμματισμό έχει ενεργοποιηθεί η Φόρμα Σχεδίου Δράσης. Το Α΄ μέρος της Φόρμας (Σχεδιασμός της δράσης) θα πρέπει να υποβληθεί από τους Συντονιστές εκπαιδευτικούς των Ομάδων μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:

«Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022-2023».

Ενεργοποίηση φόρμας Συλλογικού προγραμματισμού ΙΕΠ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 142420/ΓΔ4/16-11-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1h1AyPRViZzMwmzpfWhl7VfIHkHk6OEGq/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε