Ενημέρωση Πρόγραμμα Βουλής Εφήβων

Ενημέρωση Πρόγραμμα Βουλής Εφήβων πραγματοποιείται με το υπ’ αριθμ. Φ14.1/122976/Δ2/06-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

 

Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή»

Αναφέρει το έγγραφο: 

Σχετ. έγγρ.:

1) το με αρ. πρωτ. 121215/Δ2/4-10-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ14.1/97506/Δ2/03-08-2022 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα

«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή” ΚΖ’ Σύνοδος – σχολικό έτος 2022-2023»,

και σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1269/20-09-2022 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι τα Λύκεια που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων

μπορούν να αποστείλουν αίτηση-δήλωση

από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022

μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia (με κοινό κωδικό για όλα τα σχολεία: 2023).

Για το σχολικό έτος 2022-2023 κεντρική θεματική του προγράμματος είναι: « Αφοπλίζοντας τη βία».

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο συνημμένο έγγραφο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ενημέρωση: Πρόγραμμα Βουλή Εφήβων αναφέρει το υπ’ αριθμ. Φ14.1/122976/Δ2/06-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11O4EAhk4rOK0dGS1sHUVs9cBzEJkHnWh/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε