ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΕΠ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΕΠ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΤ’ ΦΑΣΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7657 /22-06-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΤ’ ΦΑΣΗ) (ΑΔΑ:ΨΗ4ΩΟΞΛΔΨ4Γ) για εγγραφή σε ανοιχτό μητρώο σύστασης «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων –Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» είναι

η Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις αφορούν στην κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου που περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ .

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να συνδράμουν στη συγγραφή και αξιολόγηση θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη δικτυακή πύλη e-IEP:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες σχετικά με την Πράξη «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙΕΠ στον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis/proskliseis-gia-mitroa

και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα (tickets) στον σύνδεσμο:
https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicld=51 .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΕΠ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε