Ενημερωτικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών

Ενημερωτικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι θα πραγματοποιήσουν οι Διευθυντές Διευθύνσεων το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα απευθύνονται στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς καθώς και στους αναπληρωτές του σχολικού έτους 2022-2023, με το υπ’ αριθμ. 100394/Ε3/11 Αυγούστου 2022 έγγραφό του και θέμα:

Ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας και του προγραμματισμού του επιμορφωτικού έργου στην περιοχή ευθύνης σας,

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην οργάνωση των επιμορφωτικών σας δράσεων,

που πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου,

  • τους νεοδιορισθέντες μόνιμους εκπαιδευτικούς, καθώς και
  • τους αναπληρωτές του σχολικού έτους 2022-2023.

Σε αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις να αξιοποιήσετε και τις θεματικές ενότητες από τους παρακάτω άξονες:

Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
Διοίκηση σχολικής μονάδας
• Σχολικό κλίμα και μαθησιακή συμπεριφορά

➢ Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού,
➢ Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών
Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας
Συνεργασία εκπαιδευτικών

Διδακτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

➢ Βασικές αρχές (γενικής ή/και ειδικής διδακτικής) αναφορικά με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών
➢ Παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών με ιδιαιτερότητες μάθησης (συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία)

Ενημερωτικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 100394/Ε3/11 Αυγούστου 2022 έγγραφό του, που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1wsoXQMmR3nZAgDs-rHMjdrW1d3Tj9qYy/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε