Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1quvHPW_Fhg5Qk833oUSbpasFLkcgfi5v/view?usp=sharing

Η υπ’αριθμ. Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897/Β/8-3-2021) υπουργική απόφαση με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές όπως τις έχει επεξεργαστεί και δημοσιοποιήσει η ΔΔΕ Φλώρινας

 

Αριθμ. Φ.251/22806/Α5/26-02-2021

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε