Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1xvrwVrZBGdPnBmEU7Y51wKMxOcDg5n1E/view?usp=sharing

Η υπ’αριθμ. Φ.251/41927/Α5  (12 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785) υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897).

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε