Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 2023-2024

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 2023-2024 προσδιορίζεται με το υπ’ αριθμ. Φ1/7931/ΓΔ4/24-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με θέμα:

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024

 

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται

  • εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και
  • εκκλησιασμός.

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι είναι σε ισχύ η με αρ .πρωτ. 1008/ΓΔ4/05-01-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΖETTA M. ΜΑΚΡΗ

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 2023-2024 προσδιορίζεται με το υπ’ αριθμ. Φ1/7931/ΓΔ4/24-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με θέμα:

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1mwxofErdEA2EwqmTn9bDkhUBJ78Wxmcb/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε