Επαναληπτικές Απόκτηση Κωδικών Ασφαλείας Μηχανογραφικού

Επαναληπτικές Απόκτηση Κωδικών Ασφαλείας Μηχανογραφικού ειδοποιεί τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το υπ’ αριθμ. Φ251/121356/Α5/4  – 10 – 2022 έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Α. Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Β. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022.

Ας δούμε τι αναφέρει για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει:

Α.

από την Τετάρτη 5-10-2022 έως και τη Δευτέρα 10-10-2022

να προσέλθουν στο Λύκειό τους και να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password)

Β. μέσα στην ίδια προθεσμία (από την Τετάρτη 5-10-2022 έως και τη Δευτέρα 10-10-2022 μέχρι τις 24.00)

να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

 Α1. Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

 Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2022 αρχίζουν

από την Τετάρτη 5-10-2022 και θα λήξουν τη Δευτέρα 10-10-2022.

Πιο αναλυτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2022 που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Αν κάποιος υποψήφιος είχε αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο, μπορεί τώρα να τον χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα απευθυνθεί στο Λύκειό του. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του ΜΔ.

 

Α2. Οδηγίες για τους Διευθυντές των Λυκείων

 

Οι Διευθυντές των Λυκείων χρησιμοποιώντας τον 7ψήφιο κωδικό Σχολικής Μονάδας και τον κωδικό ασφαλείας που ήδη διαθέτουν, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου στο σύνδεσμο http://school.it.minedu.gov.gr. Με τον κωδικό αυτό ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χειριστής, θα ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή θα εμφανίζονται μόνο οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων.

 

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος που δεν είχε αποκτήσει κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο ή μολονότι απέκτησε το έχει ξεχάσει, θα προσέρχεται στο Λύκειό του (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο), θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password).

 

Ο υποψήφιος θα μπορεί πλέον, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μέσω διαδικτύου να επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο (Μ.Δ.) στη συγκεκριμένη προθεσμία από 5- 10-2022 έως και 10-10-2022 μέχρι τις 24.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά και βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Για τους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο, επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.

 

Οι Δ/ντές των Λυκείων πρέπει να μεριμνήσουν και να επικοινωνήσουν με τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων (εάν είχαν υποψηφίους επαναληπτικών εξετάσεων), ώστε όλοι να έχουν αποκτήσει password και να έχουν υποβάλει το ΜΔ μέχρι και τη Δευτέρα 10-10-2022 έως τις 24.00 .

 

Α3. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ

 

Δικαιούχοι υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022 και εξετάστηκαν τουλάχιστον σε δύο μαθήματα. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΓΕΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

 

Οι υποψήφιοι για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ.

 

Α4. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ

 

Δικαιούχοι υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 και εξετάστηκαν τουλάχιστον σε δύο μαθήματα. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΕΠΑΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

 

Οι υποψήφιοι για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή Απολυτηρίου και Πτυχίου ειδικότητας για όλους τους υποψηφίους ΕΠΑΛ.

Επαναληπτικές Απόκτηση Κωδικών Ασφαλείας Μηχανογραφικού ειδοποιεί τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το υπ’ αριθμ. Φ251/121356/Α5/4  – 10 – 2022 έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1txgQwaor2KOq-KwAkKF1KLIK8Km1Ip_T/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε