Επιδότηση Δημοσίων Eκπαιδευτικών Voucher

Επιδότηση Δημοσίων Eκπαιδευτικών Voucher

Επιδότηση Δημοσίων Eκπαιδευτικών Voucher αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 200 euro

https://drive.google.com/file/d/1V1hwX-oSiYmH9UF9GsbL4UKnMtz4ru8G/view?usp=sharing

Δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την επιδότηση(στους εκπαιδευτικούς) αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 200 euro

Η υπ’ αριθμ. 48765 (Αρ. Φύλλου 2129 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 29 Απριλίου 2022) ΚΥΑ με θέμα:

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

Άρθρο 4
Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων Πυλώνα Α

Άρθρο 5
Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων Πυλώνα Β

Άρθρο 6
Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

Άρθρο 7
Επιλέξιμος Εξοπλισμός και Υπηρεσίες

1. Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμου εξοπλισμού:

(1) Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets).
(2) Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1).

(3) Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one).

2. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας 1, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποχρεωτικές συνοδευτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
(1) Μέγεθος οθόνης: ≥ 9.6’’.
(2) Μνήμη RAM: ≥ 2GB.
(3) Χωρητικότητα: ≥ 32GB.
(4) Εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, μικρόφωνο.
(5) Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον ασύρματη σύνδεση Wi-Fi & Bluetooth.
(6) Λειτουργικό Σύστημα με υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και προεγκατεστημένη εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet browser).
(7) Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
(8) Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη (call center) στην ελληνική γλώσσα.
(9) Συμβατότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Microsoft Teams, Webex, Zoom).
(10) Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished.

(11) Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται μαζί με λογισμικό για προστασία από ιούς (antivirus) και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet security).
Πιο συγκεκριμένα:

i. Λειτουργία Antivirus (& firewall for windows για συσκευές που πωλούνται με το συγκεκριμένο λειτουργικό).

ii. Λειτουργία ασφαλούς περιήγησης προρρυθμισμένη από τον κατασκευαστή ως προς το URL filtering, για απαγόρευση περιήγησης ιστοτόπων ακατάλληλου περιεχομένου. Η λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο βασικό προϊόν, είτε σε πρόσθετο add- on, εφόσον καλύπτεται από την ίδια συνδρομή.
iii. Παροχή λογισμικού συμβατού με τη συσκευή και το λειτουργικό της σύστημα.
iv. Διάρκεια συνδρομής: τουλάχιστον δύο (2) έτη.
v. Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (User Interface).
vi. Τεχνική Υποστήριξη στα Ελληνικά, τουλάχιστον τις εργάσιμες ώρες και ημέρες μέσω τηλεφώνου, email ή live chat καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής του προϊόντος.
vii. Οδηγίες για την εγκατάσταση του προϊόντος και οδηγός χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8
Αιτήσεις Επιχορήγησης δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις

Άρθρο 9
Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα, έλεγχοι και διασταυρώσεις

Άρθρο 10
Έγκριση Εξοπλισμού προς επιδότηση από το Πρόγραμμα

Άρθρο 11
Πώληση επιδοτούμενου εξοπλισμού με εξαργύρωση επιταγών

Άρθρο 12
Πληρωμή Προμηθευτών

Άρθρο 13
Υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού από τους Δικαιούχους

Άρθρο 14
Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

Άρθρο 15
Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

Άρθρο 16
Χρηματοδότηση

Άρθρο 17
Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 18
Λήψη αποφάσεων που αφορούν στο Πρόγραμμα

Άρθρο 19
Προκήρυξη Προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 20
Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων

Άρθρο 21
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιούχων του Προγράμματος

Άρθρο 22
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε