Επιμορφωτικές Συναντήσεις ΠΕ04 2022-2023

Επιμορφωτικές Συναντήσεις ΠΕ04 2022-2023 υπενθύμισε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 109555/Δ2/09-09-2022 έγγραφό του που έχει ως θέμα:

«Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Αναφέρει το έγγραφο τα εξής:

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

κατά το σχολικό έτος 2022-2023,

να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις

που θα διοργανώνονται από τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπ/κού Έργου κλάδου ΠΕ04 και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.),

παρακαλούνται

οι Προϊστάμενοι/ες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε

συνεργασία με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπ/κού Έργου κλάδου ΠΕ04,

τους/τις Υπεύθυνους/ες των οικείων Ε.Κ.Φ.Ε. και

τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων

να προγραμματίσουν τη διεξαγωγή των συναντήσεων.

Επιμορφωτικές Συναντήσεις ΠΕ04 2022-2023 όπως αποτυπώθηκαν στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

https://drive.google.com/file/d/1GpnipxyukgStUiLsZ2-FZ1guG6mQ40kA/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε