Επιμόρφωση δεξιοτήτων μέσω Εργαστηρίων

Επιμόρφωση δεξιοτήτων μέσω Εργαστηρίων ανακοίνωσε το ΙΕΠ.

Οι επιμορφώσεις στα εργαστήρια δεξιοτήτων συνεχίζονται από το ΙΕΠ.

Νέα χρονική περίοδος ανακοινώθηκε για την υποβολή αιτήσεων επιμόρφωσης δεξιοτήτων μέσω των Εργαστηρίων.

Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ ορίστηκε:
Από 7 έως 28 Φεβρουαρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στον  υπερσύνδεσμο
https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε