Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ οργανώνει το ΙΕΠ σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 105100 /Ε3/31 -08-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα:

Ζητούνται στοιχεία για εκπαιδευτικούς Π.Ε. & Δ.Ε. και μέλη ΕΕΠ &ΕΒΠ.

Σχετικό: Το αριθμ. 9076/18-07-2022 έγγραφο του Ι.Ε.Π.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

πρόκειται να πραγματοποιήσει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ύστερα από σχετικό αίτημα του ΙΕΠ, παρακαλούμε για την από μέρους σας συγκέντρωση από τις Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. της δικαιοδοσίας σας και την συνακόλουθη ηλεκτρονική αποστολή στην υπηρεσία μας στο mail: epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022,

στοιχείων που αφορούν σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

τοποθετημένους οργανικά, ή

σε διάθεση σε σχολεία της δικαιοδοσίας των ΔΠΕ και των ΔΔΕ, καθώς

και μέλη ΕΕΠ οργανικά τοποθετημένα σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητάς σας,

συμπεριλαμβανομένων και όσων είναι σε άδεια εγκυμοσύνης/λοχείας/ανατροφής τέκνου,

άδεια άνευ αποδοχών,

μακροχρόνια αναρρωτική άδεια

ή/και αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς,

οι οποίοι, ενώ είχαν διοριστεί πριν από το Σεπτέμβριο του 2012, για διάφορους     λόγους,     δεν     είχαν     παρακολουθήσει     πρόγραμμα     εισαγωγικής επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει στον εισαγωγικό βαθμό.

Τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν υπό μορφή πινάκων excel που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ οργανώνει το ΙΕΠ σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 105100 /Ε3/31 -08-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Wkl_jo1ZXgxHVFjmlr-U0qRC7tXKDHMX/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε