Επιμόρφωση Μεντόρων Ενδοσχολικών Συντονιστών Υπευθύνων Ομίλων

Επιμόρφωση Μεντόρων Ενδοσχολικών Συντονιστών Υπευθύνων Ομίλων ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 141362 /Ε3/15-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσκληση Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε και Δ.Ε., Μεντόρων, Ενδοσχολικών Συντονιστών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων σε επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις.

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διοργανώνει επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις, με Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/νες δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές & Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων

την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022,

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

  

Εισηγήσεις

·         κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής ( Ενδοσχολικοί Συντονιστές)

·         κ. Ιωάννης Αντωνίου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων)

·         κ. Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α’ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( Μέντορες)

Ημερομηνία Ώρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σύνδεσμος (link)
 

 

 

 

 

18/11/2022

 

 

 

 

 

12:00-13:30

 

 

Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενες/οι δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων όλων των τύπων δημοτικών και νηπιαγωγείων, Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές & Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων

Join link: https://mineduevents.webex.com/mi

neduevents/j.php?MTID=m2911ae5657 1bc44bd2fa72dc6fc890f4

 

Webinar number: 2743 760 7977

 

Webinar password: minedu

 

Ημερομηνία Ώρα Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σύνδεσμος (link)
 

 

 

 

22/11/2022

 

 

 

 

12:00-13:30

 

 

Δ/ντες/ντριες όλων των τύπων σχολικών μονάδων Δ.Ε. δημοσίων και ιδιωτικών, Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές & Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων

Join link: https://mineduevents.webex.com/mi

neduevents/j.php?MTID=m0c8087066d 8c6773d7a94e72110afe8e

 

Webinar number: 2743 512 2741

 

Webinar password: minedu

 

Παρακαλούμε για την από μέρους σας έγκαιρη σχετική ενημέρωση των Δ/ντών και Προϊσταμένων όλων των τύπων σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και των Μεντόρων, των Ενδοσχολικών Συντονιστών και των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων της δικαιοδοσίας σας.

Επιμόρφωση Μεντόρων Ενδοσχολικών Συντονιστών Υπευθύνων Ομίλων ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 141362 /Ε3/15-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

https://drive.google.com/file/d/1Z0JsZxsqB4sacIbgdFWKBLW7iMGXw17d/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε