Επιπλέον εισαχθέντες ΑΕΝ/Π-Μ Πανελλαδικές 2022

Επιπλέον εισαχθέντες ΑΕΝ/Π-Μ Πανελλαδικές 2022 ανακοινώθηκαν με το υπ΄αριθμ. 2231.2-7/52307/2022/ 20 Ιουλίου 2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το παρόν έγγραφο ενημερώνει για την Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχοντας ως θέμα:

«Συμπληρωματική κατανομή Σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν./Π-Μ το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων»

Το έγγραφο στο προοίμιό του αναφέρει σχετικές διατάξεις και συνεχίζει αναφέροντας τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων ανωτέρω 1.α) σχετικού γνωρίζεται επιμέρους κατανομή θέσεων υποψηφίων ΓΕ.Λ., οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-2020 στισ πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ. α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα), ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, ως κάτωθι:

Α)Από ημερήσια Γενικά Λύκεια 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 21
(i)        με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

18
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 3
Β) Η παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (πολύτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 2
(i)        με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

2
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που

ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0
Γ) Η παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 380/1976(τρίτεκνοι) 3% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 1
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

1
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και  που

ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0
Δ) Η παρ. 1γ του άρθρου 1 του ν. 380/1976(κοινωνικά κριτήρια) 2% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 0
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

0
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 0
ΣΥΝΟΛΟ 24

 

Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α)Από ημερήσια Γενικά Λύκεια 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 17
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

15
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που

ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

2
Β) Η παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (πολύτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή

 

Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 2
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) 2
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που

ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0
Γ) Η παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (τρίτεκνοι) 3% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 0
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

0
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που

ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0
Δ) Η παρ. 1γ του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (κοινωνικά κριτήρια) 2% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 0
(i)        με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020

(Νέο Σύστημα)

0
(ii)       με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 0
ΣΥΝΟΛΟ 19

 

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιπλέον εισαχθέντες ΑΕΝ/Π-Μ Πανελλαδικές 2022 ανακοινώθηκαν με το υπ΄αριθμ. 2231.2-7/52307/2022/ 20 Ιουλίου 2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου ολόκληρο το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1vIlJ2foSPn01TOV3SzUIUqBCxP5HxOrj/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε