Επισημάνσεις στην εγκύκλιο των μεταθέσεων

Επισημάνσεις στην εγκύκλιο των μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 έγγραφό του και θέμα:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.

Αξίζουν να μελετηθούν και να προσεχθούν

 

  1. Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται από κάθε εκπαιδευτικό μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Πότε υποβάλλεται;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων.

  1. Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις;

Για τις αμοιβαίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

  1. Ποιοι είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση;

Υποβάλουν δήλωση όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Επίσης, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και οι επιθυμούντες βελτίωση της οργανικής τους θέσης, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία ή και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 (134Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Οι εκπαιδευτικοί  που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και κατόπιν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία υποβάλλουν κανονικά αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

  1. Ποιοι ΔΕΝ υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση;

Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και παρατάθηκε η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. έως τις 31-08-2023, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136Α΄).

Δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση και όσοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του ενενηκοστού τετάρτου άρθρου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Μπορείτε να μελετήσετε ολόκληρο το κείμενο παρακάτω:

 

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε