Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ΕΚ

Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ΕΚ ορίζεται με το υπ’ αριθμ. Φ13α/127142 /Δ4/ 06-11-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

 

Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.

 Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, καθώς και των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ., καθώς και οι διδάσκοντες/ουσες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα τα οποία λειτουργούν στην περιοχή τους.

Οι παραπάνω επισκέψεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 26 Απριλίου 2024.

Για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456), Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ΕΚ ορίζεται με το υπ’ αριθμ. Φ13α/127142 /Δ4/ 06-11-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

 

Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.

που βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1-IdUhfJtwAWNHVK71P-i-fNLagnrQr3E/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε