Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ στα Ναυπηγεία

Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου ορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ10α/127156 /ΓΔ4/6/11/2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου

 

Έχοντας ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και την υποστήριξη της διαχείρισης της μελλοντικής σταδιοδρομίας των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει την υλοποίηση επισκέψεων μαθητών/τριών Γ’ Γυμνασίου, Α’ ΓΕΛ – ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, όπου με την συνεργασία των διδασκόντων ΣΕΠ με στελέχη των Ναυπηγείων θα παρουσιαστεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης για την παραγωγική δραστηριότητα των Ναυπηγείων, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της Ναυπηγικής, ανάλυση σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των θέσεων εργασίας/ειδικοτήτων, καθώς και τις διαδρομές απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων και αδειών άσκησης των εν λόγω επαγγελμάτων.

Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2- 2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο email avoulioti@onexcompany.com ή στο τηλέφωνο 2106083435.

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Επισκέψεις μαθητών Γυμνασίου Α ΓΕΛ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου ορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ10α/127156 /ΓΔ4/6/11/2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1M2cgrp54OXwKqKZH0UvWENmrOJeH2C6x/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε