Επισκέψεις σχολείων στην Ελληνική Βουλή

Επισκέψεις σχολείων στην Ελληνική Βουλή ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με το υπ’ αριθμ 1207/06-09-2022 έγγραφό του.

Αναφέρει το έγγραφο:

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2022- 2023 τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων για μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται στην αίθουσα της Ολομέλειας και στις εκθέσεις ιστορικού περιεχομένου που φιλοξενούνται στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος. Ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η επίσκεψή τους συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου παρακολουθούν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της αίθουσας της Ολομέλειας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αρ.πρωτ. Φ.14/96156/Δ2/01.8.2022 απόφαση έχει εγκρίνει για το σχολικό έτος 2022- 2023 τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή των σχολείων στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12.2.2020 (Β’ 456) και Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β’ 2888).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής: http://foundation.parliament.gr

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για το σχολικό έτος 2022 – 2023 είναι οι ακόλουθες:

  • Από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022.
  • Από 9έως 11 Νοεμβρίου 2022 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023.
  • Από 11 έως 13Ιανουαρίου 2023 για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2023.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων σχολικών ομάδων στη Βουλή και τη συμπλήρωση της αίτησης. Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής, στους αριθμούς 210 3735247 και 210 3735245, μόνον αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Τα σχολεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τελικά την επίσκεψη που έχουν αιτηθεί, είναι καλό να γνωστοποιούν εγκαίρως την αδυναμία τους, προκειμένου η προγραμματισμένη ώρα της επίσκεψης να διατίθεται σε άλλα ενδιαφερόμενα σχολεία.

Για να είναι εφικτή η τήρηση των προαναφερόμενων προθεσμιών, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Π.Ε, Δ.Ε και Ε.Ε, ζητώντας την προώθησή του σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας τους, καθώς και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

Επισκέψεις σχολείων στην Ελληνική Βουλή ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με το υπ’ αριθμ 1207/06-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1s-BTxu5VFhrotP5NvnzeAb0TdD_5xj9Q/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε