Επιτροπές Αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων

Επιτροπές Αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Νόμου 4823/2021

Η παράγραφο 2 του άρθρου 37 αναφέρει τα εξής:

Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:

α) Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,

β) Β’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,

γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,

δ) Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκρότηση του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

https://drive.google.com/file/d/1epjVOJ3lbj1V_XmLg-7e3qo2TNn0RUkO/view?usp=sharing

 

Συγκρότηση του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

https://drive.google.com/file/d/1IDKCuEIgrEJ6dSBiQ1nPJFxtCg9_ZdiJ/view?usp=sharing

 

Ανασυγκρότηση του Β ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

https://drive.google.com/file/d/1wQ4LhIQSwK3qt7tGRD-n96DiSOrAKz7W/view?usp=sharing

 

Συγκρότηση του Γ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

https://drive.google.com/file/d/1sX2RFE9KxukyQVC4vSBdUe7D1hWS4f-B/view?usp=sharing

 

Συγκρότηση του Δ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής

https://drive.google.com/file/d/1_H2bbBwo3N747B-gP00lXwZOnFTczOwz/view?usp=sharing

 

Συγκρότηση επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

https://drive.google.com/file/d/1wilyudnjrw1fF6PiA97iTbwOv03HsEox/view?usp=sharing

 

Τροποποιητική Συγκρότησης επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

https://drive.google.com/file/d/1x8WrRxMUkatypR0L5oiTx_DnLvzSOLgl/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε