Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα ανακοινώνονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης

Επικαιροποιείται συνεχώς

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με το υπ’ αριθμ. 13869/26-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Απόσπαση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, ως εξής:

 

 

α/α

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

2022-23

1 704215 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ05 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
2 219231 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 616173 ΜΠΟΤΕΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΠΕ60 2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.)/ Δ.Π.Ε.

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4 564251 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”

Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

5 618428 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ70 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ

Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/

Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6 607369 ΚΟΥΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7 593223 ΜΠΑΛΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”

Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
8 581717 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ70 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΑΠΘ

Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 614432 ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 613942 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΑΠΘ

Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 620586 ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΣΠΘ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.Π.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 613038 ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ/ Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 587863 ΤΣΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”

Δ.Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
14 603976 ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, ως εξής:

 

 

α/α

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

2022-23

1 209901 ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 219681 ΤΣΙΛΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕ80 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ “Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” Δ.Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ/Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Με τη λήξη του διδακτικού έτους οι εκπαιδευτικοί θα επανέλθουν στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της οργανικής τους θέσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στην ανωτέρω σχολική μονάδα.

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. 13869/26-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1aJpfKlPlvf7otXoyX8udKsrB_3Hh-1Ad/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

Με το υπ’ αριθμ. Φ.15.1/9902/26-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, με διάρκεια απόσπασης ένα (1) διδακτικό έτος – 2022-2023 – ως εξής:

ΠΕΠΠΣ – ΠΔΕ: ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Πίνακας εκπαιδευτικών προς απόσπαση

 

 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 ΝΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 9,66 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΟΓΛΑ ΠΕ02 14,25 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
3 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ06 15,8 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

4

ΚΟΕΒ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΕ04.04 9 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

5

ΣΟΛΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01 7 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

6

ΠΑΡΜΑΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 13,3 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ11 6,36 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

8

ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 7,8 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 

9

ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΕΑΕ 11,3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. Φ.15.1/9902/26-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

 

https://drive.google.com/file/d/1J07TTs_OccJtFuMlXtLLNI2maob8Q2tr/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Με το υπ’ αριθμ. 5429/29-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα ΠΣ και ΠΕΙΡΣ της ΠΔΕ Πελοποννήσου με απόσπαση

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης, για το διδακτικό έτος 2022-23 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ
  Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
  1 ΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 9,5
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
  Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
  1 ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 6,5

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. 5429/29-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

 

https://drive.google.com/file/d/1l26uEOfYLpkPJNDknFa3Sdy51TzJNcRh/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με το υπ’ αριθμ.Φ.22.9/5511/29-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτηση τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, όπως παρακάτω:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

2022-23

1 183237 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2οΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΡΟΔΟΥ

2 199675 ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ78- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2οΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΡΟΔΟΥ

3 210608 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1οΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΥΡΟΥ

4 621468 ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΡΟΥ

5 552098 ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

6 618830 ΚΩΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 και οφείλουν να παρουσιαστούν στα Πειραματικά Σχολεία που τοποθετούνται με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι την Πέμπτη 01-09-2022.

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. Φ.22.9/5511/29-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1O45-OLoowb2bGqfgonvCUOYP_JmO738j/view?usp=sharing

 

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Με το υπ’ αριθμ.Φ.45/6329/29-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2022-2023, σε Πρότυπα Σχολεία ( Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2022-2023, σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Ηπείρου, ως εξής:

 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. 595894 ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 

2.

 

620674

 

ΜΑΓΚΟΥ

 

ΜΟΝΙΚΑ

ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 

3.

 

226343

 

ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ02- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

4.

 

197041

 

ΖΕΡΒΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ02- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

5.

 

224613

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

ΑΛΕΞΗΣ

 

ΠΕ08

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι Δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την απόφαση αυτή τόσο στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, όσο και στις σχολικές μονάδες τους (οργανικής και νέας τοποθέτησης).

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. Φ.45/6329/29-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1-U_HvLiYNTzLitFo7YYHnO9ZlRQ83FgZ/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Με το υπ’ αριθμ.23/ΠΕΠΠΣ/30-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία 

«Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης τοποθετούμενων με απόσπαση εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας για το έτος 2022-2023»

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τους παρακάτω αξιολογικούς πίνακες των εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας για το έτος 2022-2023 ως εξής:

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης τοποθετούμενων με απόσπαση εκπαιδευτικών

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΩΝ

1. ΡΑΛΛΗ ΑΡΙΕΤΤΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 8,95
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 7,22
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΣ 15,32
4. ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 13,00
5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 11,25
6. ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 6.86
7. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ 19,7
8. ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03-

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

9,8
9. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 45.21
10. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΑ ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

17.50
11. ΜΠΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 6,00
12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ08-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

6,00
13. ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ84-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

31,65
14. ΜΠΑΣΜΠΑΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ85-ΧΗΜΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14,35
15. ΜΠΟΥΡΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 8,42

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. 23/ΠΕΠΠΣ/30-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1G0JKNDMCuiX7o17HAlOt1q7nyjEBVW4c/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με το υπ’ αριθμ.Φ.35.1/7038/30-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία  

Απόσπαση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζουμε

 Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. 594101 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΕΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Με τη λήξη του διδακτικού έτους, η ανωτέρω εκπαιδευτικός θα επανέλθει στη Διεύθυνση Π.Ε. της οργανικής της θέσης.

Παρακαλείται ο Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στην ενδιαφερόμενη, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία στην ανωτέρω σχολική μονάδα.

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτιικής Αττικής υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. Φ.35.1/7038/30-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1GfOg5C5fIWH4p7ukEHcZQfKmoFOG9VrB/view?usp=sharing

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Με το υπ’ αριθμ.2828/30-08-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις για ένα έτος στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία  

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου,

για το διδακτικό έτος 2022-2023

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζουμε 

Αποσπούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό σε λειτουργικό κενό του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Σάμου για το διδακτικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΠΕΠΠΣ – Π.Δ.Ε. : ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 –ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 13

Ετήσιες Αποσπάσεις Πειραματικά Πρότυπα  Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου υπάρχουν στο υπ’ αριθμ. 2828/30-08-2022 έγγραφό της στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1wNn8Da0vAoJVMKfD6x72Xk-tO4uSshhF/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε