Εφαρμογή ΥΑ υποψηφίων πληγέντων περιοχών

Εφαρμογή ΥΑ υποψηφίων πληγέντων περιοχών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αριθμ. Φ.251/ 104414 /Α5/29-08-2022 εγκύκλιό του και θέμα:

 

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

 

Αναφέρει τα εξής η εγκύκλιος:

Σχετικό: Η με αριθ. Φ.253.2/103868/A5/26-8-2022 (ΦΕΚ 4531 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022.»

 1.      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και του άρθρου 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12), κατόπιν σχετικών Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθ. Φ.253.2/103868/A5/26-8-2022 (ΦΕΚ 4531 Β΄) Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω σχετικό), με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022.

 Η Υ.Α. αφορά μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

α) του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας,

β) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,

γ) του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας,

δ) του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,

ε) της Κοινότητας Τζερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου,

στ) του Δήμου Ανωγείων,

ζ) του Δήμου Φλώρινας,

η) του Δήμου Αμυνταίου,

θ) του Δήμου Πρεσπών,

 που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2021-2022 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις ως άνω περιοχές και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2022 ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες για την άμεση και άρτια εφαρμογή της ανωτέρω Υ.Α.

Εφαρμογή ΥΑ υποψηφίων πληγέντων περιοχών

2.      ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 02-09-2022 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Φλώρινας, περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της σχετικής Υ.Α. και είναι γενικά τα εξής:

Υ.Α. :

Α. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των περιοχών του άρθρου 1 της σχετικής

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022.
 1. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση –Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που κατοικούσαν μόνιμα στις περιοχές του άρθρου 1 της σχετικής Υ.Α. και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις
 • Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2022 (χρήση 2021) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.
 1. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όλοι οι ως άνω δικαιούχοι (Α και B) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 02-09-2022, πρέπει να υποβάλουν στην αντίστοιχη ΔΔΕ που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

 

3.      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των ΔΔΕ

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Φλώρινας, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, θα προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 της σχετικής Υ.Α. και ενός πίνακα με τους αποκλειόμενους. Κατόπιν αποστέλλουν τους πίνακες έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ – (στην ηλεκτρονική διεύθυνση dode@minedu.gov.gr) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, δηλαδή μέχρι 07-09-2022, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3 της Υ.Α.

Οι δύο παραπάνω πίνακες θα έχουν σαφή διάκριση των υποψηφίων των τριών κατηγοριών Λυκείου, δηλαδή

 • για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ,
 • για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ
 • για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΓΕΛ
 • για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ

 

Εφαρμογή ΥΑ υποψηφίων πληγέντων περιοχών

4.      ΕΠΙΛΟΓΗ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά τις παραπάνω διαδικασίες (αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι 02-09-2022 και αποστολή πινάκων μέχρι 07-09-2022), θα ακολουθήσει η επιλογή για εισαγωγή κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σχετικά με την επιλογή για εισαγωγή αποσαφηνίζονται, όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3 της σχετικής Υ.Α.:

Α) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία με το ένα και μοναδικό μηχανογραφικό δελτίο που ήδη έχουν υποβάλει τον Ιούλιο 2022.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.

Β) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι διεκδικούν ειδικό ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

 • Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,93% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).
 • Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,64% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.
 • Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,66% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).
 • Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 0,36% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Γ) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι κρίνονται για τις ανωτέρω προβλεπόμενες θέσεις για κάθε κατηγορία, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας του στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε κάποιο Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, τότε η ανωτέρω διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί για τα Τμήματα ή τις Σχολές ή τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις τα οποία βρίσκονται σε σειρά προτίμησης προγενέστερη της σειράς αυτού στο οποίο έχει επιτύχει, στο μηχανογραφικό δελτίο που έχει υποβάλλει.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι ο υποψήφιος να έχει επιτύχει α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, προϋποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου που υπέβαλε ο κάθε υποψήφιος τον Ιούλιο του 2022.

Δ) Υποψήφιος δικαιούχος που έχει ήδη πετύχει σε κάποιο Τμήμα με βάση τα αποτελέσματα που ήδη ανακοινώθηκαν, τότε πρέπει να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο αρχικό Τμήμα που ήδη πέτυχε. Παράλληλα, αν το επιθυμεί, ακολουθεί την παρούσα διαδικασία για το επιπλέον ειδικό ποσοστό. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων με το επιπλέον ειδικό ποσοστό, μπορεί να επιλέξει αν θα παραμείνει στο αρχικό Τμήμα επιτυχίας του ή αν θα διαγραφεί από αυτό και θα εγγραφεί στο τελικό Τμήμα επιτυχίας της ειδικής αυτής περίπτωσης.

Εφαρμογή ΥΑ υποψηφίων πληγέντων περιοχών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αριθμ. Φ.251/ 104414 /Α5/29-08-2022 εγκύκλιό του και θέμα:

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1hziX5kVdZBNRHC_bJdv5ROm6-u4eK_4l/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε