Εφημερίες Εκπαιδευτικών υπηρετούντων πέραν των δύο σχολείων

Εφημερίες Εκπαιδευτικών υπηρετούντων πέραν των δύο σχολείων ενημερώνει με με το υπ’ αριθμ.  184799/Δ2/03-12-2013 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού έχοντας ως θέμα:

Ανάθεση Εφημεριών των Εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε περισσότερα από δύο σχολεία

Το έγγραφο αυτό εστάλη από τη

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Διεύθυνση Προσωπικού Βθμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄και υπογράφεται από τον Τριαντάφυλλο Μεϊμάρη Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

Αναλυτικά τα αναγραφόμενα στο εν λόγω έγγραφο:

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 10395/23-10-2013 ερώτημά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι:

Με ευθύνη του υποδιευθυντή και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες ορίζονται οι εφημερεύοντες καθηγητές του σχολείου (άρθρο 33, παρ. 2ε, και 36, π αρ. 18 της υπουργικής απόφασης αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340Β΄/16-10-2002). Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα από ένα σχολεία, αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερεύοντος στο σχολείο που έχει τις περισσότερες ημέρες και ώρες διδασκαλίας.

Εφόσον ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία, τότε θα πρέπει ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, να μεριμνά, ώστε αυτός να αναλαμβάνει εξωδιδακτικές εργασίες σε ένα μόνο από τα σχολεία που υπηρετεί.

Οι διατάξεις του ΠΔ 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων» αφορούν μόνον στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Εφημερίες Εκπαιδευτικών υπηρετούντων πέραν των δύο σχολείων ενημερώνει με με το υπ’ αριθμ.  184799/Δ2/03-12-2013 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/10VVecBw1DfCAsPZ3jtimQee0ll1IrjX1/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε