Οδηγίες στα Ε.Κ., Β.Κ., και Ε.Ε.Κ. των ΕΠΑΛ

Οδηγίες στα Ε.Κ., Β.Κ., και Ε.Ε.Κ. των ΕΠΑΛ

Την 1η Ιουνίου 2022 μία ημέρα πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων στα ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν συνοπτικές οδηγίες με αποδέκτες τα Ε.Κ., Β.Κ., και τα Ε.Ε.Κ. για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εστάλησαν οι συνοπτικές αυτές οδηγίες την 2α Ιουνίου 2022 6:35 πμ

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Α) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.

Β) Ορισμός επιτηρητών / Βασικά σημεία για τους επιτηρητές

Γ) Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων/ Δολίευση των εξετάσεων-μηδενισμός του γραπτού.

Δ) Ασθένεια υποψηφίου την ώρα εξέτασης.

Ε) Τετράδιο – μαύρα αυτοκόλλητα.

ΣΤ) Διακίνηση των γραπτών.

Ζ) Επικοινωνία με την ΚΕΕ

Η) Λειτουργία συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων (ΣΑΜ).

Θ) Έκτακτες υγειονομικές συνθήκες.

Μερικές επισημάνσεις:

Επιτηρητές
Βασική υποχρέωση

1. Οι επιτηρητές έχουν βασική υποχρέωση ώστε με τη στάση και συμπεριφορά τους να δημιουργούν κλίμα ηρεμίας και σεβασμού των εξεταζομένων, ώστε οι υποψήφιοι να πειθαρχούν στις υποδείξεις τους. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος των επιτηρητών είναι από τους βασικότερους παράγοντες για την αδιάβλητη
διεξαγωγή των εξετάσεων και γι’ αυτό και η ευθύνη τους είναι αυξημένη απέναντι στο σύνολο των εξεταζομένων μαθητών και όχι μόνο της αίθουσας που επιτηρούν.

Τι ελέγχουν οι επιτηρητές στους μαθητές κατά την είσοδο τους στην αίθουσα

2. Οι επιτηρητές πρέπει να ελέγχουν διακριτικά και να επισημαίνουν στους εξεταζόμενους ότι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης
πληροφοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις.

Ποια η στάση των επιτηρητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

3 α) Δεν επιτρέπεται να δίνουν από μόνοι τους οδηγίες, διευκρινίσεις ή υποδείξεις για τα θέματα στους διαγωνιζόμενους.

β) Εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Επιτροπή Ε.Κ.

Το υπ’αριθμ. Φ.152/66527/Α5/01-06-2022 έγγραφο του  ΥΠΑΙΘ στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1-gOo7Zykg9QCJCDiaDuJyqavs_omq5c4/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε