Ημερίδα με θέμα Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Ημερίδα με θέμα Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα διοργανώνει το ΙΕΠ σύμφωνα με πρόσκληση που απευθύνει για να εορτάσει την Παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων  ατόμων με Αναπηρία.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει

πρόσκληση

στην εξ αποστάσεως ημερίδα με τίτλο «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές» που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 15.00-19.00

 

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές

/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσοι/ες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.

Επιπροσθέτως, στην ημερίδα δύναται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες, γονείς, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και των Περιφερειών Εκπαίδευσης, της ΕΣΑμεΑ των κατά τόπους σωματείων και φορέων εκπροσώπησης ΑμεΑ, των περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς ΕΑΕ καθώς και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 

Το αντικείμενο της ημερίδας αφορά στις σύγχρονες τάσεις, τις προκλήσεις και προοπτικές στο χώρο της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα και θα περιλαμβάνονται δύο στρογγυλές τράπεζες συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, οι οποίες κατανέμονται εξίσου σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής:

 

Πρώτη Θεματική Ενότητα με τίτλο

«Η Συμπερίληψη μαθητών/μαθητριών με αναπηρία στις επιμορφωτικές πράξεις και το εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ» (διάρκεια 120 λεπτά)

 

Η πρώτη ενότητα αφορά στην παιδαγωγική διάσταση και την καθημερινή πρακτική στο σχολείο, στα προγράμματα ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στα θέματα συμπερίληψης των μαθητών /μαθητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα αναλυθεί η οπτική της αναπηρίας και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από όλες τις πράξεις του ΙΕΠ.

 

Δεύτερη Θεματική Ενότητα με τίτλο

«Εθνική στρατηγική και πολιτικές» (διάρκεια 120 λεπτά)

 

Η δεύτερη ενότητα αφορά στις τάσεις και τις πολιτικές που προγραμματίζει το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με την εκπαίδευση των αναπήρων και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αναπηρία, θέματα για την ψηφιακή προσβασιμότητα, την πρώιμη και έγκαιρη υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών με αναπηρία καθώς και θέματα που αφορούν στη μετάβαση των παιδιών με αναπηρία στην τριτοβάθμια και στην επαγγελματική τους ολοκλήρωση.

Ομιλητές/τριες στην Ημερίδα είναι Σύμβουλοι του ΙΕΠ, Στελέχη της Δ/νσης ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ, Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας, Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ και της Εθνικής Αρχής για την Προσβασιμότητα καθώς και ειδικοί επιστήμονες/εμπειρογνώμονες ειδικών προσόντων, δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ημερίδας θα προηγηθούν επίσημοι χαιρετισμοί από το ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και θα απαντηθούν ερωτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες/ουσες στο chat της ψηφιακής πλατφόρμας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι /ενδιαφερόμενες

  • Α) θα έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση μέσω τουσυνδέσμου

https://minedugr.webex.com/minedugr/j.php?MTID=m7b89dcc631728a12443ed0153fb65c94

ο οποίος θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π./ ανακοινώσεις (http://www.iep.edu.gr/el/)

Β) θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ είτε πριν την ημερίδα είτε κατά τη διάρκεια

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:

  • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/) και της Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής και

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης (http://iep.edu.gr/el/epistimonika-grafeia/grafeio-epistimonikon-monadon-a- kyklou/monada-eidikis-kai-symperiliptikis-ekpaidefsis )

 

Η πρόσκληση αποστέλλεται/κοινοποιείται:

  • Στη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις Σχολικές Μονάδες.
  • Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα ΠΕΚΕΣ της χώρας
  • Σε ΑΕΙ με τομείς ΕΑΕ
  • Στην Ελληνική Συνομοσπονδία ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
  • Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές»

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, 15:00-19:00

 

15:00- 15:15 Σύνδεση και Ρυθμίσεις
15:15-15:30 Χαιρετισμοί ΥΠΑΙΘ

Πρόεδρος ΙΕΠ: Γιάννης Αντωνίου

15:30-16:30 «Η Συμπερίληψη μαθητών/μαθητριών με αναπηρία στις επιμορφωτικές πράξεις και το εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ»

Συντονισμός: Ε. Σταμούλης, Σύμβουλος Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ΙΕΠ

15:30-15:45 Καθολικός σχεδιασμός και

Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

για ένα Συμπεριληπτικό Σχολείο

 

Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

15:45-16:00 Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

για τη Συμπερίληψη

Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ
16:00-16:15 Η συμπερίληψη των Εργαστηρίων

Δεξιοτήτων

Μαρία Αγγελιδάκη, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
16:15-16:30 Καλές πρακτικές συμπερίληψης

στο πρόγραμμα της ΜΝΑΕ

Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
16:30-17:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17:00 – 17:15 Διάλειμμα
 

17:15- 19:00

«Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Συντονισμός: Ι. Μπουσδούνης, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενική Γραμματεία Σπουδών Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, ΥΠΑΙΘ

 

17:15- 17:30

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη διασφάλιση της ισότιμης

πρόσβασης των μαθητών/τριών με αναπηρία στην εκπαίδευση

Χριστοπούλου Αθηνά-Άννα,

Προϊσταμένη του Τμήματος Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών/τριών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 

17:30-17:45

Η θέση του αναπηρικού κινήματος για την Ειδική & Συμπεριληπτική

Εκπαίδευση

Ιωάννης Λυμβαίος,

Οργανωτικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ

 

 

 

17:45- 18:00

 

 

Συμπερίληψη στην Πράξη: Θεσμικές παρεμβάσεις και προσωπικά βιώματα

Ελευθερία Μπερνιδάκη -Άλντους,

Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΑΠ, τ. Βουλευτής Επικρατείας, Ομότιμη Καθηγήτρια Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος-Deree

Σουκάκου Έλενα, Μέλος της ΕΑΠ, Επίτιμη Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Roehampton- UK,

Διδάσκουσα στο ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

 

18:00- 18:15

 

Καινοτόμα Βοηθήματα

Προσβασιμότητας Χώρου και Εκπαιδευτικού Υλικού

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος,

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μέλος της Επιτροπής φυσικής και ψηφιακής

Προσβασιμότητας

 

18:15-18:30

 

Έγκαιρη και ενταξιακή υποστήριξη:

Αριστέα Φύσσα,

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

  Ζήτημα διασφάλισης και

διεκδίκησης στην εθνική πολιτική και πρακτική

και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
18:30-19: 00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε