Θέματα ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θέματα ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων παλαιοτέρων ετών έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17587/ΓΔ4/15-02-2023 έγγραφό του

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα των ειδικών μαθημάτων:

1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο,

3) Γαλλικά,

4) Γερμανικά,

5) Ιταλικά,

6) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση,

πανελλαδικών εξετάσεων παλαιοτέρων ετών είναι αναρτημένα

  • ανά έτος,
  • ανά εξεταστική περίοδο και
  • ανά μάθημα

στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγετε

Εκπαίδευση →Εξετάσεις → Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου → Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών

Θέματα ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων παλαιοτέρων ετών έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17587/ΓΔ4/15-02-2023 έγγραφό του

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1t-gUZn7AqBiRGVSIADeHNofOdUz2WHpt/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε