Θέση γραμματέα σε σχολική μονάδα

Θέση γραμματέα σε σχολική μονάδα αποτελεί βασικό αίτημα των των συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτή είτε ως στελέχη εκπαίδευσης είτε ως διδακτικό προσωπικό.

Δε χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παρουσία μόνιμης γραμματειακής υποστήριξης σε αυτές.

Η νομοθεσία τι ακριβώς προβλέπει για το θέμα αυτό;

Το άρθρο 78 του ΠΔ 18/201/ (ΦΕΚ 31/ Τεύχος Α/ 23-02-2018) πουθενά δε συμπεριλαμβάνει οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σε σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά ολόκληρο το άρθρο:

Άρθρο 78
Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νομό.

Α. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και οι θέσεις των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και οι θέσεις των ΚΕΔΔΥ ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (5.898), εκ των οποίων πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (5.497) οργανικές και τετρακόσιες μία (401) προσωποπαγείς, και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ):

1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός Θέσεις συνολικά: Χίλιες εκατόν εννέα (1.109).

Οι θέσεις κατανέμονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 13
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 16
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 130
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 17
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 24
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 7
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 9
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 91
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 43
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 198
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 13
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 31
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 43
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 13
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑ ΝΙΩΝ 10
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 16
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 1109

2.Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Τριακόσιες εννέα (309) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 28
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 10
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 5
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 13
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 7
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 21
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 5
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 309

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

3.Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής

Θέσεις συνολικά: Εκατό ογδόντα οκτώ (188). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ Α ΤΤΙΚΗΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 3
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 10
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 5
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 5
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 188

4.Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Σαράντα τρεις (43) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 43

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) :

1.Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός

Θέσεις συνολικά: Εξακόσιες εξήντα μία ( 661 ). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 4
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 98
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 34
ΒΌΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10
ΒΌΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 4
ΒΌΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 5
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 21
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 24
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 14
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 14
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 5
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 15
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 11
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 21
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 7
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑ ΝΙΩΝ 8
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΟ 661

2. Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Δέκα πέντε ( 15) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

3.Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚ (ΠΡΟΣΩΡ) (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ (ΠΡΟΣΩΡ) είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

4.Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής

Θέσεις συνολικά: Εκατό ενενήντα πέντε (195). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡ ΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3
ΒΌΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 5
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 4
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 195

5.Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

Θέσεις συνολικά: Μία (1).

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) :

1.Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θέσεις συνολικά: Χίλιες πεντακόσιες τριάντα έξι (1.536). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 24
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 21
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 24
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 323
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 38
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 22
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 8
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 55
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 29
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 14
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 35
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 28
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 15
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 26
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 48
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 25
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 27
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 25
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΟ  1.536

 2.Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Επτά (7) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 7

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

3.Κλάδος ΔΕ ΓΡΑΦ/ΔΑΚΤ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 2

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΓΡΑΦ/ΔΑΚΤ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

4.Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Θέσεις συνολικά: Ογδόντα έξι (86). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 3
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑ ΝΙΩΝ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

86

5. Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Δεκαεπτά ( 17) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 2
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 17

 

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

6. Κλάδος ΔΕ13 ΣΥΝΤ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

 

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ13 ΣΥΝΤ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται

7. Κλάδος ΔΕ ΣΥΝΤ ΚΤΙΡ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΣΥΝΤ ΚΤΙΡ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

8. Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Θέσεις συνολικά: Δέκα (10) οργανικές. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 9
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

9. Κλάδος ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Θέσεις συνολικά: Δέκα (10) οργανικές. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 9
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) :

1. Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών

Θέσεις συνολικά: Πέντε (5). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 1
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 5

2. Κλάδος YEl ΚΑΘ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου YEl ΚΑΘ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

3. Κλάδος ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

Θέσεις συνολικά: Χίλια εκατόν τριάντα πέντε (1.135). Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 18
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 24
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 19
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 14
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 125
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 34
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 21
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 8
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 13
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 58
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 35
Δ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 23
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 37
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 14
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 27
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 18
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 29
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 1135

4.Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΣΤ/ΚΛΗΤ/ΦΥ Λ/ΝΥΚΤ (Προσωρινός κλάδος)

Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέμονται ανά ΠΔΕ και ανά Νομό ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΥΕ ΕΠΙΣΤ/ΚΛΗΤ/ΦΥ Λ/ΝΥΚΤ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή καταργείται.

Β. Προσωπικό των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ):

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των δεκαέξι ( 16) Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) ανέρχονται στις τριάντα δύο (32) και κατανέμονται, ως ακολούθως: σε κάθε ΠΕΚ, από μία (1) θέση του κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού­Οικονομικού και από μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.

Γ. Προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ):

Κάθε ΚΕΠΛΗΝΕΤ στελεχώνεται δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους, έναν (1) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και έναν (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Οι θέσεις  αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 19 κι ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕ ΤΕ
ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKHΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14 14
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 1
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 1
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣ 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 2
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 2
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 2 2
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 2
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ 2
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2
ΣΤΕΡΕΑΣ 1
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 89 89

Δ. Προσωπικό των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (ΣΣΝ):

Κάθε ΣΣΝ στελεχώνεται με πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους, έναν (1) του κλάδου ΠΕ Ιατρών, δύο (2) του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και δύο (2) του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 445/1993 (Α’ 185), όπως ισχύει, καθώς και στο Π.Δ. 140/2003 (Α’ 119).

ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 8 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 2 2
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 2 2
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 2 2
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΣ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 2 2
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 2 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 2 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 2 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 2 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 2 2
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 2 2
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 2 2
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 2 2
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ ΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 2 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2 2
ΔΝΣΗΔΕ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 1 2 2
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 2 2
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 2 2
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 2 2
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 2 2
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 2 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 58 116 116

 

Ε. Προσωπικό των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

1.Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των εξήντα δύο (62) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ κατανέμονται ως ακολούθως:

 

ΠΔΕ ΚΕΔΔΥ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΉ ΔΕ Διοικητικών 1
Α’ΑΘΗΝΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
Β’ ΑΘΗΝΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΓΑΘΗΝΑΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
Δ’ΑΘΗΝΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
Δ ΥΤΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
ΑΝΑ Τ.ΑΤΤΙΚΗΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΠΕΙΡΑΙΑ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.&

ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΞΑΝΘΗΣ Διοικητικού
ΠΕΙ 1
ΕΒΡΟΥ Διοικητικού
ΠΕΙ Ι
ΚΑΒΑΛΑΣ Διοικητικού
ΠΕΙ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Διοικητικού
ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΙ Ι
ΛΕΣΒΟΥ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΛΗΜΝΟΥ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΣΑΜΟΥ Διοικητικού
ΠΕΙ Ι
ΧΙΟΥ Διοικητικού
ΠΕΙ Ι
Δ ΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΑΧΑΪΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΗΛΕΙΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
Δ ΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΚΟΖΑΝΗΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Διοικητικού
ΠΕΙ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΛΑΡΙΣΑΣ Γραμματέων
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Διοικητικών 1
Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Διοικητικού
ΠΕΙ 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Διοικητικού
Β ‘ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ Διοικητικών Ι
Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΗΜΑΘΙΑΣ Διοικητικού
ΠΕΙ Ι
ΚΙΛΚΙΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΠΕΛΛΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΠΙΕΡΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΣΕΡΡΩΝ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γραμματέων
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙ Ι
ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γραμματέων
ΠΕΙ Ι
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Διοικητικού
ΠΕΙ Ι
ΧΑΝΙΩΝ Διοικητικού
ΝΟΤ.ΑΙΓ ΑΙΟΥ ΔΕ Διοικητικών Ι
ΚΑΛΥΜΝΟΥ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΚΩ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών Ι
ΝΑΞΟΥ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΡΟΔΟΥ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
ΣΥΡΟΥ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικών 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικών 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γραμματέων
ΠΕΙ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Διοικητικού
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΣΥΝΟΛΟ 62

2.Στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας και Πιερίας υφίστανται και από μία προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΕΔΔΥ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΔΕ ΠΕ 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ Διοικητικών 1
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Γραμματέων
ΣΥΝΟΛΟ 2

Οι προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει.

Θέση γραμματέα σε σχολική μονάδα

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε