Παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης προσδιορίζει το άρθρο 375 που υπάρχει στο κατατεθέν νομοσχέδιο και τώρα νόμος 4957/2022 της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 375
Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή

όσοι ορισθούν να αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και

ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως

  • την επιλογή,
  • τοποθέτηση και
  • ανάληψη υπηρεσίας

των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της επιλογής των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 30

Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 31

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 32

Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 33

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 34

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Άρθρο 35

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άρθρο 36

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Άρθρο 37

Συμβούλια επιλογής

Άρθρο 38

Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 39

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

Άρθρο 40

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

Άρθρο 41

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 42

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 43

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 44

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

Άρθρο 45

Μεταθέσεις τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 46

Αναπλήρωση

Άρθρο 47

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 48

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 49

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Στον υπερσύνδεσμο το Κεφάλαιο Β του Μέρους Β του Ν. 4823/2021

https://drive.google.com/file/d/13ytCtmcgF4BdBe6s7ygBmBWMOqG9kQqe/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε