ΙΕΠ Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών

Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00-16.00

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολείων όλης της χώρας για το Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies»,

το ΙΕΠ διοργανώνει το 2ο Διαδικτυακό Visionary Workshop την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00-16.00

Πιο συγκεκριμένα, το Visionary Workshop θα περιλαμβάνει :

  • ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους του έργου,
  • παρουσίαση του περιεχομένου της πρόσκλησης συμμετοχής των σχολικών μονάδων (όροι συμμετοχής, προδιαγραφές και κριτήρια επιλογής των σχεδίων δράσης, κ.ά.
  • υποστήριξη και την επίλυση αποριών σχετικά με την υποβολή προτάσεων σχεδίων δράσης
  • διεξαγωγή μιας σειράς οργανωμένων δραστηριοτήτων συμμετοχής όπου οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων θα εμπλακούν σε διάλογο μεταξύ τους με στόχο: την αποτύπωση των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω των ελλείψεων τόσο σε επίπεδο ψηφιακής υποδομής όσο και πρόσβασης σε ψηφιακές συσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία, και ii. την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο αναζήτησης καινοτόμων λύσεων, ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα που αντιμετωπίζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας εγγραφή στον σχετικό σύνδεσμο που θα βρουν στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Έργου «Learning from the Extremes» :

http://www.iep.edu.gr/el/europaika-se-ekseliksi/learning-from-the-extremes

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο οποίο θα βρίσκεται ο σύνδεσμος του Visionary Workshop. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει έως την Τετάρτη 07/09/2022.

Χωρίς εγγραφή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαστήριο.

Για τεχνικά θέματα και ερωτήματα παρακαλούμε να ανατρέξετε στον σχετικό σύνδεσμο:

https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=69

ΙΕΠ Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop

Λίγα λόγια για το Έργο “Learning from the extremes”

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Έργο με τίτλο

«Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies». Το έργο έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και σε αυτό συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία).

Το Έργο «Learning from the Extremes» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Ειδικότερος σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί η αύξηση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο) και Δευτεροβάθμιας Γενικής (Γυμνάσιο-Λύκειο) και Επαγγελματικής (ΕΠΑ.Λ.) Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις από σχολικές μονάδες ή δίκτυα σχολείων για την εφαρμογή και αποτίμηση των πιο κατάλληλων τεχνικών λύσεων, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των σχολείων και των μαθητών/τριών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Οι 10 πιο καινοτόμες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν και θα υποστηριχθούν από εκπαιδευτικές προτάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα και από επιμορφώσεις, με σκοπό την υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη σχεδίων καινοτόμων δράσεων που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επιλογή των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων θα γίνει μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί στον ιστότοπο https://learningfromtheextremes.eu/, μαζί με τον οδηγό και τη φόρμα της αίτησης, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30/09/2022 και ώρα 17:00 CSET.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://learningfromtheextremes.eu/

http://www.iep.edu.gr/el/europaika-se-ekseliksi/learning-from-the-extremes

 

https://www.facebook.com/learning.from.the.extremes

 

ΙΕΠ Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop αποτυπώνεται στο έγγραφο που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1l8G6XvCoOoGKX64RXHC75yzJ6k9N8CON/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε