Καθήκοντα Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Στελεχών και μη

Καθήκοντα Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Στελεχών και μη. Αυτά καθορίζει το άρθρο 29 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)  με θέμα:
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις 
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να:

α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες

 1. των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
 2. των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 3. των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
 4. του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
 5. των Διευθυντών Εκπαίδευσης,
 6. των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 7. των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
 8. των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
 9. των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και
 10. των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών,
 11. των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
 12. των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
 13. των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων,
 14. των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και
 15. των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων

 

Καθήκοντα Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Στελεχών και μη

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε