Κατάταξη υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΣΔΕ 2022-2023

Κατάταξη υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΣΔΕ 2022-2023 σύμφωνα με την Πρόσκληση με ΑΔΑ:ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Διά Βίου μάθησης και Νεολαίας.

Ο πίνακας αυτός στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgAEr8Ob2BX3CJpKWmlYBdPlb74SC-Ze/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε