Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης

Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να καταχωρήσουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθμ. 100732/ΓΔ5/12-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης.

Αναφέρει το έγγραφο:

Θέμα: Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης.
Σχετ: Η αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής

Σε συνέχεια του

  • ανωτέρω σχετικού, και
  • κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων για την παράλληλη στήριξη,

παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας

στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ),

των λειτουργικών κενών της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Παράλληλης Στήριξης),

των σχολικών μονάδων των περιοχών αρμοδιότητάς σας,

μέχρι και την Τρίτη 16/8/2022.

Ακολούθως, οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις θα ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022.

 

Ας θυμηθούμε ορισμένα σημεία της υπ’ αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής:

παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών,

  1. των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης,
  2. των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και
  3. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
  4. των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 5/8/2022 έως και την Παρασκευή 12/8/2022,

προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα

μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022.

Στην παρούσα φάση δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά

  • των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.,
  • των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ– Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» (Μ.Ν.Α.Ε.),
  • των ΔΥΕΠ καθώς και
  • του Έτους Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

ενώ για τα λειτουργικά κενά της παράλληλης στήριξης θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Για τον υπολογισμό και καταγραφή των σχετικών κενών θα πρέπει, προφανώς, να ληφθούν υπόψη από πλευράς σας και τα στοιχεία των μόνιμων διορισμών εκπ/κών που ανακοινώθηκαν προσφάτως.

Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να καταχωρήσουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδεσης με το υπ’ αριθμ. 100732/ΓΔ5/12-08-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1nQNGQy7V3Oh-MrRE2QlU66lWIZlVMil-/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε