Καταγραφή κενών πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022 έγγραφό του και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά

με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και

την έγκαιρη στελέχωση των

  • σχολικών μονάδων και των
  • Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

πριν την έναρξη διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών,

  1. των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης,
  2. των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και
  3. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
  4. των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα,τ ων περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 5/8/2022 έως και την Παρασκευή 12/8/2022,

προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα

μέχρι και την Παρασκευή 19/8/2022.

Στην παρούσα φάση δεν καταχωρίζονται λειτουργικά κενά

  • των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.,
  • των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ– Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» (Μ.Ν.Α.Ε.),
  • των ΔΥΕΠ καθώς και
  • του Έτους Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

ενώ για τα λειτουργικά κενά της παράλληλης στήριξης θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Για τον υπολογισμό και καταγραφή των σχετικών κενών θα πρέπει, προφανώς, να ληφθούν υπόψη από πλευράς σας και τα στοιχεία των μόνιμων διορισμών εκπ/κών που ανακοινώθηκαν προσφάτως.

Καταγραφή κενών πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022 έγγραφό του και μπορείτε να το βρείτε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1xzjQ7u2XXMDW_70cXk4MYVYmRa9vd5-N/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε