Καταγραφή κενών πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καταγραφή κενών πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 98792/Ε4/5-8-2022 έγγραφό του, το ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αναφέρει το έγγραφο:

Εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους 2022-2023 και της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παρακαλείσθε να

προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)

των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής:

Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille)

Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό)

Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)

Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 5/8 έως και την Τρίτη 16/8/2021 και ώρα 10.00 π.μ..

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

τροποποιούν/οριστικοποιούν

τα καταχωρισμένα κενά έως και τη Δευτέρα 22/8 στις 10.00 π.μ..

Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα.

Ειδικά για την καταχώριση των κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη υπενθυμίζεται η αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2038) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/30-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση των μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

Καταγραφή κενών πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 98792/Ε4/5-8-2022 έγγραφό του, το ΥΠΑΙΘ που μπορείτε να το βρείτε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MwXx5Bcv74bzyF28zlIg2HRpAbs071m1/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε