Καταγραφή Λειτουργικών Κενών ΕΑΕ Γ Φάση 2023

Καταγραφή Λειτουργικών Κενών ΕΑΕ Γ Φάση 2023 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 130574/ΓΔ5/13-11-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο ΟΠΣΥΔ, των λειτουργικών αναγκών σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών:

  • της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης,
  • της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), και
  • των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων

από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15/11/2023, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Πέμπτη 16/11/2023.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Καταγραφή Λειτουργικών Κενών ΕΑΕ Γ Φάση 2023 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 130574/ΓΔ5/13-11-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11r2WpcZOoPe5sz6RLpy3x470uLgTqtsP/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε