Καταγραφή Λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ

Καταγραφή Λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.151049/Ε4/06-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της 1ης ειδικής πρόσκλησης

Προκειμένου να εκδοθεί Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)
των λειτουργικών κενών σχολείων και δομών αρμοδιότητάς σας σε αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως εξής:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ώρες ανά σχολείο

Για τα κενά στις ΣΜΕΑΕ στο τύπος κενού:

Ειδικής Αγωγής και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Για τα κενά στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη στο τύπος κενού:

Εξειδικευμένη Τομεακό και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30) στο πρόγραμμα των 400 στο τύπος κενού:

Γενικής Παιδείας και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ23) στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, στο τύπος κενού:

Μ.Ν.Α.Ε. και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ30) στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, στο τύπος κενού:

ΤΥ ΖΕΠ και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Μόνο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιλέγουν:
Για τα κενά στα ΚΕΔΑΣΥ:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ → τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής και καταχώριση αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία.

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ώρες ανά σχολείο → τύπος κενού: ΣΔΕΥ και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι:

α) οι ώρες απασχόλησης (σε σχολικές μονάδες) για τα μέλη ΕΕΠ είναι 25 και για τα μέλη ΕΒΠ 30,

β) το πεδίο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ» είναι προς χρήση μόνο από την υπηρεσία μας.

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί

από την Τρίτη 6/12 έως και την Πέμπτη 8/12/2022 στις 12.00΄.

Στη συνέχεια, για τις οικείες αυτών

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 9/12/2022 στις 16.00΄.

Επισήμανση:

Η καταχώριση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό των κενών ανά περιοχή/δομή και πρόγραμμα όπως καταγράφονται στο συνημμένο excel με τίτλο «ΕΕΠ-ΕΒΠ_Στοιχεία για 1η Ειδική», το οποίο περιλαμβάνει σε 3 πίνακες όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα με την αιτιολογία για την ειδική πρόσκληση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό αυτό.


Το αρχείο excel στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BfAqL2I5uphjsGb8jRBs4l1mfdptY76o/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true


Υπενθυμίζεται ότι για τα προγράμματα με καθορισμό ομάδων σχολείων που έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ πρέπει να τηρηθούν οι ομάδες όπως ακριβώς έχουν αποτυπωθεί.

Εφιστάται η προσοχή σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την ορθή καταγραφή των υφιστάμενων κενών καθώς αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο παράρτημα της Ειδικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί με απόφαση της Υπουργού και θα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ ώστε εν συνεχεία να διενεργηθεί ροή πρόσληψης.

 

Καταγραφή Λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.151049/Ε4/06-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της 1ης ειδικής πρόσκλησης

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jCb0BvJXQHLaiyGvjPiLI4S97OYkhOEn/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε