Καταγραφή Λειτουργικών Κενών Παράλληλης

Καταγραφή Λειτουργικών Κενών Παράλληλης Στήριξης ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ΄αριθμ. 137320/ΓΔ5/4-11-2022 έγγραφό του και θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης (Παράλληλης Στήριξης) για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Στήριξης (Παράλληλης Στήριξης), των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων

από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8/11/2022,

προκειμένου στη συνέχεια

οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τετάρτη 9/11/2022.

Το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Za6CfuWRDzQX2BHsbSL0XK9wVSG177_1/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε