Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ παράλληλης στήριξης

Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ παράλληλης στήριξης ζητεί το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 132894/Ε4/27-10-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (3η φάση)

Παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές ΠΕ25 και ΕΒΠ στις περιοχές αρμοδιότητάς σας ως εξής:
Στη Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό)
Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

από τη Δευτέρα 31/10/2022 έως και την Τρίτη 01/11/2022.

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ελέγχουν/τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά

από Τετάρτη 02/11/2022 έως και την Πέμπτη 03/11/2022.

Επισημαίνεται ότι για την καταχώρηση κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη ισχύει η αριθ.88348/Δ3/30-05-2018 (ΦΕΚ Β’ 2038) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/30-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης ζητεί το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 132894/Ε4/27-10-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (3η φάση) 

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1CdcY_EPlAaqllijXaOYEbwhC-XMuoZ_J/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε