Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών

Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών ζητά με το υπ’ αριθμ. 12815/ΓΔ5/03-02-2023 έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή έκτακτων λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη έκτακτων και ανελαστικών λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται έως τη λήξη του διδακτικού έτους (όπως παραιτήσεις αναπληρωτών, άδειες μητρότητας, άδειες επαπειλούμενης κύησης, μακροχρόνιες αναρρωτικές, κ.ο.κ.), παρακαλούμε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των ανωτέρω λειτουργικών κενών,

• των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης και των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
• των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα,

των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα 6/2, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών  Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι την Τρίτη 7/2/2023.

Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών ζητά με το υπ’ αριθμ. 12815/ΓΔ5/03-02-2023 έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή έκτακτων λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1xGSpncZYf4ZoHY7Ri26tT398z-TW4Jtk/view?usp=share_link 7/2/2023

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε