Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών

Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών ζήτησε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 142534/ΓΔ5/16-11-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ),των λειτουργικών κενών, των σχολικών μονάδων σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από

τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18/11/2022,

προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών

Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και τη Δευτέρα 21/11/2022

 

Καταγραφή λειτουργικών κενών προσλήψεις αναπληρωτών ζήτησε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 142534/ΓΔ5/16-11-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/187QOu4x0skIP0ixiXWjbAp1dXnqJU9Rn/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε