Καταγραφή λειτουργικών κενών πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καταγραφή λειτουργικών κενών πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ προγραμματίζει το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113504/Ε4/19-9-2022 έγγραφό του, έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση).

Αναλυτικά το έγγραφο:

Παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών

σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και

στα ΚΕΔΑΣΥ και

ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας

για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

.
Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα →Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής:

  • Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille)
  • Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό)
  • Κενά για τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ κλάδου ΠΕ30 (στο τύπος κενού: ΤΥ ΖΕΠ)
  • Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)
  • Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

από την Τρίτη 20 έως και την Πέμπτη 22/9/2022.

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά έως και τη Δευτέρα 26/9/2022. Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα.

Ειδικά για την καταχώριση των κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη ισχύει η αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2038) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/30-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση των μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε